9 ઔંસ. પ્લાસ્ટિક કપ ~ આવરિત

SKU: GEN-CP-PL-9-03
9 oz. Plastic Cups ~ Wrapped - Sable Hotel Supply

9 ઔંસ. પ્લાસ્ટિક કપ ~ આવરિત

SKU: GEN-CP-PL-9-03
  • 9 ઔંસ. સ્પષ્ટ પોલીપ્રોપીલિન
  • વ્યક્તિગત રીતે આવરિત
  • ઠંડા પીણા માટે ઉપયોગ કરો
  • ઢાંકણ સાથે ઉપયોગ માટે રચાયેલ નથી
  • 1000/કેસ
  • મહત્તમ: ઓર્ડર દીઠ કપના 4 કેસ

Frequently Asked Questions


$59.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed