ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - Clarion Pointe

SKU:
Clarion Pointe Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Clarion Pointe Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply

ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - Clarion Pointe

SKU:
  • બ્રાન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ગેસ્ટરૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર
  • ત્રણ મેટલ રિંગ્સ, ½”-વ્યાસ
  • ગાદીવાળું ફ્રન્ટ કવર, અંદરના ખિસ્સા આગળ અને પાછળ
  • આગળના કવર પર સફેદ રંગમાં છાપેલ લોગો
  • ડાયરેક્ટરી પૃષ્ઠો અલગથી આદેશ આપ્યો

કસ્ટમ આઇટમ, ક્વોટ માટે નીચે સંપૂર્ણ માહિતી.

Frequently Asked Questions


બાઈન્ડર રંગ
લોગોનો રંગ
$0.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed