મેન્સ સિલ્ક ટચ પોલો - આરામ

SKU: COMCOS-SMTLK500-NA-LT
મેન્સ સિલ્ક ટચ પોલો - આરામ

મેન્સ સિલ્ક ટચ પોલો - આરામ

SKU: COMCOS-SMTLK500-NA-LT
  • સરળ સંભાળ 65/35 પોલી/કોટન
  • ટકાઉપણું માટે ડબલ-સોય સ્ટીચિંગ
  • આરામ માટે સાઇડ વેન્ટ્સ
  • ડાબી સ્લીવ પર એમ્બ્રોઇડરી કરેલો "C" લોગો
  • ઘરના તમામ કર્મચારીઓ માટે મંજૂર: ફ્રન્ટ ડેસ્ક; નાસ્તો; જાળવણી; શટલ ડ્રાઈવર/વેલેટ; ગૃહસ્થ

મહિલા સાથી શૈલી

Apparel Size Guide

Frequently Asked Questions


Inseam
Tall (+$2)
Color
Size
+ $2.00
+ $4.00
+ $7.00
$20.50
Regular price
/
 • Free shipping on orders $300 or more
 • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed