ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - રોડવે ધર્મશાળા

SKU:
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply
Rodeway Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply

ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - રોડવે ધર્મશાળા

SKU:
  • રોડવે ગેસ્ટ ડિરેક્ટરી વિનાઇલ બાઈન્ડર
  • 1/2" ત્રણ મેટલ રિંગ શૈલી
  • એકંદર કદ 10" પહોળું X 11 1/2" ઊંચું છે
  • ગાદીવાળાં ફ્રન્ટ કવર
  • આગળ અને પાછળના કવર ખિસ્સાની અંદર
  • ચાંદી અથવા સોનાની શાહીમાં આગળના કવર પર મુદ્રિત લોગો
  • પસંદગીના ધોરણો પર ઉત્પાદિત
  • 1/કેસ (25 ન્યૂનતમ)

કસ્ટમ આઇટમ, ક્વોટ માટે નીચે સંપૂર્ણ માહિતી.

Frequently Asked Questions


બાઈન્ડર રંગ
લોગોનો રંગ
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed