એન્ટિ-બેક્ટેરિયલ વાઇપ્સ

SKU: GEN-W-HD-SAN-40-500
Anti-Bacterial Wipes - Sable Hotel Supply

એન્ટિ-બેક્ટેરિયલ વાઇપ્સ

SKU: GEN-W-HD-SAN-40-500
  • અનુકૂળ સેનિટાઇઝિંગ વાઇપ્સ
  • વ્યક્તિગત રીતે આવરિત 2" x 2" પેકેટ
  • 5" x 7" ભેજવાળી ટુવાલ સેનિટરી, નિકાલજોગ છે
    • 500 - $29.95
    • 1000 - $49.95

Frequently Asked Questions


જથ્થો
+ $20.00
$29.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed