બ્રેકફાસ્ટ બેગ્સ

SKU: GEN-BAG-8
Breakfast Bags - Sable Hotel Supply

બ્રેકફાસ્ટ બેગ્સ

SKU: GEN-BAG-8
  • #8 સાદી ક્રાફ્ટ બેગ
  • તમારા ગેસ્ટ બ્રેકફાસ્ટ પ્રોગ્રામ માટે, ગ્રેબ એન્ડ ગો સ્ટીકર સાથે ઉપયોગ કરો
  • 6.25" x 12.5" x 3.75"
  • 500/pk.

Frequently Asked Questions


$24.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed