"માગ પર હાઉસકીપિંગ" ડોર હેન્જર - દ્વિભાષી

SKU: CHOICE-HKUR-WC-BILINGUAL
"Housekeeping On Demand" Door Hanger - Bilingual - Sable Hotel Supply
"Housekeeping On Demand" Door Hanger - Bilingual - Sable Hotel Supply

"માગ પર હાઉસકીપિંગ" ડોર હેન્જર - દ્વિભાષી

SKU: CHOICE-HKUR-WC-BILINGUAL
  • 3.5” x 8.5” કાર્ડસ્ટોક હેંગર
  • સંપૂર્ણ રંગ, બંને બાજુ મુદ્રિત (એક બાજુ અંગ્રેજી, એક બાજુ સ્પેનિશ)
  • મહેમાનને ટુવાલ, શણ, નહાવાની સગવડ, કોફી વગેરેના પુન: સંગ્રહની વિનંતી કરવા સક્ષમ બનાવે છે.
  • 100/પીકે.

Frequently Asked Questions


$24.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed