ઢાંકણ - પસંદગીના વિશેષાધિકારો

SKU: CHOICE-LID-WHT-9-CHP
Lid - Choice Privileges - Sable Hotel Supply

ઢાંકણ - પસંદગીના વિશેષાધિકારો

SKU: CHOICE-LID-WHT-9-CHP
  • સફેદ ગુંબજ-શૈલીનું ઢાંકણું
  • ચોઈસ પ્રિવિલેજ એમ્બોસ્ડ લોગો
  • 9-ઔંસ બંધબેસે છે. અને 10-ઔંસ. કપ
  • 1000/કેસ

આવરિત ઢાંકણા પણ ઉપલબ્ધ છે.

Frequently Asked Questions


$49.50
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed