વેચાણ પ્રસ્તુતિ ફોલ્ડર - Clarion Pointe

SKU: CLAP-PFL-9x12
Sales Presentation Folder - Clarion Pointe - Sable Hotel Supply
Sales Presentation Folder - Clarion Pointe - Sable Hotel Supply

વેચાણ પ્રસ્તુતિ ફોલ્ડર - Clarion Pointe

SKU: CLAP-PFL-9x12
  • 9" x 12" ફોલ્ડ સાઇઝ
  • 140# ગ્લોસ કવર સ્ટોક
  • બે ગુંદર ધરાવતા આંતરિક ખિસ્સા; બિઝનેસ કાર્ડ માટે ચીરો
  • સંપૂર્ણ રંગની બાહ્ય પેનલ્સ
  • ટકાઉ, ચમકદાર ગ્લોસ કોટિંગ
  • 100 જથ્થો.

Frequently Asked Questions


$429.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed