મહેમાન સંતોષ તકતી - ક્લેરિયન

SKU: CLA-SAT-PLQ-PRINT
Clarion Guest Satisfaction Plaque - Sable Hotel Supply

મહેમાન સંતોષ તકતી - ક્લેરિયન

SKU: CLA-SAT-PLQ-PRINT

  • ફ્રન્ટ ડેસ્ક પર પ્રદર્શન માટે 9" x 12" મહેમાન સંતોષ તકતી
  • ¼”-સુગમ બેવલ્ડ ધાર સાથે જાડું સ્પષ્ટ એક્રેલિક
  • સંપૂર્ણ રંગ, બ્રાન્ડ-મંજૂર ડિઝાઇન
  • દિવાલ માઉન્ટ કરવા માટે મજબૂત બેક પીસ
  • દરેક વેચી
  • જરૂરી બ્રાન્ડ આઇટમ


Frequently Asked Questions


$65.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed