કી કાર્ડ ઇન્સર્ટ - ક્લેરિયન પોઇન્ટે - પસંદગીના વિશેષાધિકારો

SKU: CLAP-KC-INSERT
Clarion Pointe Choice Privileges Key Card Insert - Sable Hotel Supply
Clarion Pointe Choice Privileges Key Card Insert - Sable Hotel Supply

કી કાર્ડ ઇન્સર્ટ - ક્લેરિયન પોઇન્ટે - પસંદગીના વિશેષાધિકારો

SKU: CLAP-KC-INSERT
  • 2" x 4"
  • ચળકતા જલીય કોટિંગ સાથે 100# ગ્લોસ કાર્ડસ્ટોક
  • બંને બાજુ સંપૂર્ણ રંગ
  • 1000/કેસ
  • બ્રાન્ડ-મંજૂર ડિઝાઇન, કોઈ પુરાવાની જરૂર નથી

Frequently Asked Questions


$89.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed