કી ફોલ્ડર - Clarion Pointe

SKU: CLAP-KFL-2001
Clarion Pointe Key Folder - Sable Hotel Supply
Clarion Pointe Key Folder - Sable Hotel Supply
Clarion Pointe Key Folder - Sable Hotel Supply

કી ફોલ્ડર - Clarion Pointe

SKU: CLAP-KFL-2001
  • 2.375" x 5.5" ફોલ્ડ સાઇઝ
  • બંને બાજુ સંપૂર્ણ રંગ
  • જરૂરી બ્રાન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ આઇટમ
  • ગુંદર ધરાવતા આંતરિક ખિસ્સામાં ચાવી સુરક્ષિત રીતે પકડી રાખે છે
  • 500/કેસ

Frequently Asked Questions


$39.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed