સાફ અને સેનિટાઇઝ સ્ટીકર

SKU: STICKER-CLEAN-SAN
Cleaned & Sanitized Sticker - Sable Hotel Supply

સાફ અને સેનિટાઇઝ સ્ટીકર

SKU: STICKER-CLEAN-SAN
  • 1.5” x 3.5”, ગોળાકાર ખૂણા
  • સફેદ ગ્લોસ સ્ટીકર, બિન-કાયમી એડહેસિવ
  • ઉપયોગની વિવિધતા
  • તમામ ચોઈસ પ્રોપર્ટીઝ દ્વારા ઉપયોગ માટે મંજૂર
  • રોલ દીઠ 500 સ્ટીકરો

Frequently Asked Questions


$24.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed