કસ્ટમ ફોલ્ડેડ નોટ કાર્ડ - કમ્ફર્ટ ઇન

SKU: COM-NOTE-CARD
Comfort Brand Personalized Note Card - Sable Hotel Supply
Comfort Brand Personalized Note Card - Sable Hotel Supply

કસ્ટમ ફોલ્ડેડ નોટ કાર્ડ - કમ્ફર્ટ ઇન

SKU: COM-NOTE-CARD
  • બ્રાન્ડ-મંજૂર ડિઝાઇન
  • 5.5" X 8.5" ફ્લેટ, ફોલ્ડ 5.5" x 4.25"
  • ડીલક્સ હેવીવેઇટ કાર્ડસ્ટોક
  • હોટેલ સરનામા અને સંપર્ક માહિતી સાથે વ્યક્તિગત
  • આભાર અને માર્કેટિંગ સંદેશાઓ હાથથી લખો
  • આગળ અને પાછળ સંપૂર્ણ રંગ
  • સરળ ફોલ્ડિંગ માટે સ્કોર
  • જથ્થા પસંદ કરો અને જો તમે ખાલી પરબિડીયાઓમાં શામેલ કરવા માંગતા હો, તો નીચે

Frequently Asked Questions


શીર્ષક
$0.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed