આરામ મોટા મેમો પ Padડ

SKU: COMCOS-MP-LG-1810
Comfort Large Memo Pad - Sable Hotel Supply

આરામ મોટા મેમો પ Padડ

SKU: COMCOS-MP-LG-1810
  • કમ્ફર્ટ મેમો પેડ - નવો લોગો
  • 4 1/4 "x 5 1/2"
  • 8 શીટ્સ
  • ચિપબોર્ડ બેકર
  • 20 # વ્હાઇટ પેપર સ્ટોક
  • એક બાજુ સંપૂર્ણ રંગ
  • 1000 / કેસ

* કમ્ફર્ટ ઇન, કમ્ફર્ટ ઇન અને સ્વીટ્સ અને કમ્ફર્ટ સ્વીટ માટે વપરાય છે

Frequently Asked Questions


$93.50
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed