સ્વચ્છ ડિસ્પેન્સર માટે પ્રતિબદ્ધતા

SKU: J-DIS-LIQ-CTC-1L
Commitment to Clean Dispenser - Sable Hotel Supply

સ્વચ્છ ડિસ્પેન્સર માટે પ્રતિબદ્ધતા

SKU: J-DIS-LIQ-CTC-1L
  • ક્લીન લોગોની પ્રતિબદ્ધતા સાથે, તમામ પસંદગીની મિલકતો માટે મંજૂર
  • ટચલેસ, મોશન-સેન્સિંગ ડિસ્પેન્સર
  • 1000 ml ક્ષમતા (34 fl. Oz.)
  • 4 “C” બેટરીની જરૂર છે (શામેલ નથી)
  • સેનિટાઇઝિંગ સોલ્યુશન અલગથી વેચાય છે
  • દિવાલ માઉન્ટિંગ હાર્ડવેરનો સમાવેશ થાય છે
  • ડ્રિપ ટ્રે અલગથી વેચાય છે

ડિસ્પેન્સર ડ્રિપ ટ્રે

Frequently Asked Questions


$45.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed