હાઉસકીપિંગ કાર્ડ - કમ્ફર્ટ સ્યુટ્સ

SKU: COS-HSKPG-CARD
Housekeeping Card - Comfort Suites - Sable Hotel Supply

હાઉસકીપિંગ કાર્ડ - કમ્ફર્ટ સ્યુટ્સ

SKU: COS-HSKPG-CARD
  • 2” x 3.5” કાર્ડ
  • ડીલક્સ 140# કાર્ડસ્ટોક
  • સંપૂર્ણ રંગીન પ્રિન્ટીંગ, એક બાજુ
  • રૂમ એટેન્ડન્ટના નામ માટે જગ્યાનો સમાવેશ થાય છે
  • કોઈ પુરાવાની જરૂર નથી
  • 1000 જથ્થો

Frequently Asked Questions


$69.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed