કોફી મસાલા કીટ - ડીલક્સ

SKU: GEN-C-CK-222021-C500
Coffee Condiment Kit - Deluxe - Sable Hotel Supply

કોફી મસાલા કીટ - ડીલક્સ

SKU: GEN-C-CK-222021-C500

  • કોફી મસાલા કીટ
  • સમાવે છે: 2 ખાંડ, 2 ખાંડનો વિકલ્પ, 2 ક્રીમર, 2 જગાડવો લાકડીઓ, 1 નેપકિન
  • સેલોફેન રેપર સાફ કરો
  • કેસ દીઠ 500

Frequently Asked Questions


$73.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed