કાઉન્ટર સાદડી

SKU: GEN-COUNTER-MAT
Counter Mat - Sable Hotel Supply

કાઉન્ટર સાદડી

SKU: GEN-COUNTER-MAT
  • 11" x 17" દૃશ્યક્ષમ વિસ્તાર
  • એકંદર કદ: 13.25" x 19.25"
  • નોન-સ્કિડ રબર બેકિંગ
  • તમારા ફ્લાયર અથવા હોટેલ માર્કેટિંગ સંદેશને રક્ષણાત્મક સ્લીવની અંદર સ્લાઇડ કરો
  • બિન-ઝગઝગાટ રક્ષણાત્મક સપાટી લેખન સપાટી તરીકે કામ કરે છે

Frequently Asked Questions


$39.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed