હૌસ-મેઇડ સિંગલ સર્વ કે-કપ બ્રેવર

SKU: GEN-COFF-MK1-IBCUP
Haus-Maid Single Serve K-Cup Brewer - Sable Hotel Supply

હૌસ-મેઇડ સિંગલ સર્વ કે-કપ બ્રેવર

SKU: GEN-COFF-MK1-IBCUP

  • ચાંદીના ઉચ્ચારો સાથે કાળો
  • 10 ઔંસ સુધી ઉકાળો.
  • ઓટો શટ-ઓફ અને ઓવરહિટ પ્રોટેક્શન
  • 35" પાવર કેબલ
  • 8.25" DX 4.75" WX 9" H
  • 1/કેસ

Frequently Asked Questions


$56.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed