"માગ પર હાઉસકીપિંગ" હેંગર - કોફી સંસ્કરણ નથી

SKU: CHOICE-HKUR-HANGER-NC
"Housekeeping On Demand" Hanger - No Coffee version - Sable Hotel Supply

"માગ પર હાઉસકીપિંગ" હેંગર - કોફી સંસ્કરણ નથી

SKU: CHOICE-HKUR-HANGER-NC

  • 3.5” x 8.5” કાર્ડસ્ટોક હેંગર
  • સંપૂર્ણ રંગ, એક બાજુ મુદ્રિત
  • મહેમાનને ટુવાલ, લિનન્સ, બાથની સગવડ વગેરેના પુન: સંગ્રહની વિનંતી કરવા સક્ષમ બનાવે છે.
  • નોંધ: "કોફી નહીં" હેંગર સંસ્કરણ
  • 100/પીકે.

Frequently Asked Questions


$24.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed