લિન્ટ રોલર - રિફિલ

SKU: GEN-LNT-RLR
Lint Roller - Refill - Sable Hotel Supply

લિન્ટ રોલર - રિફિલ

SKU: GEN-LNT-RLR
  • લિન્ટ રોલર રિફિલ - કોઈ હેન્ડલ નથી
  • 1.5" વ્યાસ સાથે પ્રમાણભૂત કદના હેન્ડલને બંધબેસે છે
  • 4" પહોળી શીટ્સ
  • 60 શીટ્સ
  • 12/કેસ

Frequently Asked Questions


$15.92
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed