ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - MainStay Suites

SKU:
MainStay Suites Guest Room Directory Binder - Sable Hotel Supply

ગેસ્ટ રૂમ ડિરેક્ટરી બાઈન્ડર - MainStay Suites

SKU:
  • ગાદીવાળાં ડીલક્સ વિનાઇલ બાઈન્ડર
  • આગળના કવર પર લોગો અંકિત
  • 10" પહોળું x 11.5" ઊંચું
  • આગળ અને પાછળના આંતરિક ખિસ્સા
  • ત્રણ મેટલ રિંગ્સ, 1/2" કદ
  • કૃપા કરીને 4 અઠવાડિયાના ઉત્પાદન સમયને મંજૂરી આપો

કસ્ટમ આઇટમ, ક્વોટ માટે નીચે સંપૂર્ણ માહિતી.

Frequently Asked Questions


બાઈન્ડર રંગ
લોગોનો રંગ
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed