હાઉસકીપિંગ મેગ્નેટ - મેઈનસ્ટે સ્યુટ્સ

SKU: MST-HK-MAG
MainStay Housekeeping Magnet - Sable Hotel Supply

હાઉસકીપિંગ મેગ્નેટ - મેઈનસ્ટે સ્યુટ્સ

SKU: MST-HK-MAG
  • 4” x 6” પૂર્ણ-રંગનું ચુંબક
  • મહેમાનોને જાણ કરે છે કે હાઉસકીપિંગ સેવાઓ અઠવાડિયામાં એકવાર કરવામાં આવે છે
  • વિનંતી પર લાઇટ ટચ સેવા ઉપલબ્ધ છે
  • બ્રાન્ડ-મંજૂર ડિઝાઇન
  • 50/પીકે.

Frequently Asked Questions


$69.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed