9-ઓઝ સફેદ પ્લાસ્ટિક કપ ~ આવરિત

SKU: GEN-CP-PLW-9-WHT
9-oz White Plastic Cups ~ Wrapped - Sable Hotel Supply

9-ઓઝ સફેદ પ્લાસ્ટિક કપ ~ આવરિત

SKU: GEN-CP-PLW-9-WHT
  • ઠંડા પીણા માટે ઉપયોગ કરો
  • 9-ઔંસ સફેદ પોલીપ્રોપીલિન કપ
  • ઇકો-ફ્રેન્ડલી, રિસાયકલ પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવેલ!
  • વ્યક્તિગત રીતે આવરિત
  • 1000/કેસ
  • ઓર્ડર દીઠ કપના મહત્તમ 4 કેસ

Frequently Asked Questions


$40.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed