કી ફોલ્ડર - ગુણવત્તા ધર્મશાળા

SKU: QUA-KFL
Quality Key Folder - Sable Hotel Supply
Quality Key Folder - Sable Hotel Supply
Quality Key Folder - Sable Hotel Supply

કી ફોલ્ડર - ગુણવત્તા ધર્મશાળા

SKU: QUA-KFL
  • આ આઇટમ કામચલાઉ બેકઓર્ડરને આધીન છે. અમે ફેક્ટરીની અછતમાં કામ કરીએ છીએ ત્યારે તમારી ધીરજ બદલ આભાર!
  • 2.375" x 3.5" ફોલ્ડ સાઇઝ
  • સંપૂર્ણ રંગ, બ્રાન્ડ-મંજૂર ડિઝાઇન
  • ગુંદર ધરાવતા આંતરિક ખિસ્સામાં ચાવીઓ સુરક્ષિત રીતે પકડી રાખે છે
  • જરૂરી વસ્તુ
  • 500/કેસ

Frequently Asked Questions


$43.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed