સ્વાગત કાર્ડ - રોડવે ઇન

SKU: ROD-CRD-WELCOME
Rodeway Welcome Card - Sable Hotel Supply
Rodeway Welcome Card - Sable Hotel Supply

સ્વાગત કાર્ડ - રોડવે ઇન

SKU: ROD-CRD-WELCOME
  • રોડવે વેલકમ કાર્ડ
  • કાર્ડ ઉપલબ્ધ મહેમાન સેવાઓની યાદી આપે છે
  • 3 1/2" x 8 1/2" કદ
  • 14 પં. સેમી ગ્લોસ સ્ટોક
  • સંપૂર્ણ રંગ - બંને બાજુઓ
  • બંને બાજુથી લેમિનેશન સાફ કરો અને સીલ કરો
  • 1/કેસ (50 ન્યૂનતમ)

ન્યૂનતમ GSD જરૂરિયાત

કૃપા કરીને સ્વાગત કાર્ડ માહિતી ફોર્મ અહીં ડાઉનલોડ કરો તેને ભરો અને તેને નીચે અપલોડ કરો

Frequently Asked Questions


$200.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed