કસ્ટમ ફોલ્ડેડ નોટ કાર્ડ - સબર્બન સ્ટુડિયો

SKU: SBN-NOTE-CARD
Suburban Custom Folded Note Card - Sable Hotel Supply

કસ્ટમ ફોલ્ડેડ નોટ કાર્ડ - સબર્બન સ્ટુડિયો

SKU: SBN-NOTE-CARD
  • 8.5” x 11”, ફોલ્ડ કરીને 4.25” x 5.5”
  • 140# અનકોટેડ કાર્ડસ્ટોક
  • બાહ્ય પેનલ પર સંપૂર્ણ રંગીન પ્રિન્ટીંગ
  • પાછળની બાજુએ મિલકત સંપર્ક માહિતી સાથે વ્યક્તિગત
  • હસ્તલિખિત વ્યક્તિગત સંદેશ અથવા આભાર માટે પેનલની અંદર ખાલી
  • ખાલી પરબિડીયાઓ સાથે અથવા વગર ઉપલબ્ધ
  • પુરાવો આપ્યો

Frequently Asked Questions


શીર્ષક
$155.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed