વાયરસના ફેલાવાને રોકવા માટે હાથ ધોવા - સાઇન કરો

SKU: GEN-SABGEN6911-COVWH
Wash Hands to Stop Virus Spread - Sign - Sable Hotel Supply

વાયરસના ફેલાવાને રોકવા માટે હાથ ધોવા - સાઇન કરો

SKU: GEN-SABGEN6911-COVWH
  • 9" WX 11" H સ્ટાયરીન ચિહ્ન
  • વાયરસના ફેલાવાને રોકવા માટે હાથ ધોવાની સૂચના આપે છે
  • સંપૂર્ણ રંગીન ડિજિટલ પ્રિન્ટીંગ
  • બે બાજુવાળા ટેપ માઉન્ટ કરવા માટે શામેલ છે
  • 4/pk.

Frequently Asked Questions


$35.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed