કી ફોલ્ડર - સ્લીપ ઇન

SKU: SLP-KFL-2001
Sleep Inn Key Folder - Sable Hotel Supply
Sleep Inn Key Folder - Sable Hotel Supply
Sleep Inn Key Folder - Sable Hotel Supply

કી ફોલ્ડર - સ્લીપ ઇન

SKU: SLP-KFL-2001

  • 2.375" x 3.5" ફોલ્ડ સાઇઝ
  • બંને બાજુ સંપૂર્ણ રંગ
  • જરૂરી બ્રાન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ આઇટમ
  • ગેસ્ટૂમ # ​​અને વાઇફાઇ પાસવર્ડ લખવા માટે આંતરિક ફ્લૅપ પર જગ્યા
  • 500/કેસ

Frequently Asked Questions


$43.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed