ટેબલ ડ્રેપ - સ્લીપ ઇન

SKU: SLP-TABLEDRAPE-6-WH
Table Drape - Sleep Inn - Sable Hotel Supply
Table Drape - Sleep Inn - Sable Hotel Supply

ટેબલ ડ્રેપ - સ્લીપ ઇન

SKU: SLP-TABLEDRAPE-6-WH
  • ચાર-બાજુવાળા ડ્રેપ, ટોચ પર અને ટેબલની ચારે બાજુઓને આવરી લે છે
  • ડિજિટલી પ્રિન્ટેડ નાયલોન, સંપૂર્ણ રંગની છાપ
  • છાપ વિસ્તાર 64" પહોળો x 25" ઊંચો
  • 6' ડ્રેપ સાઈઝ: 90” x 132”
  • 8' ડ્રેપ સાઈઝ: 86” x 152”
  • વોશેબલ

Frequently Asked Questions


કદ
+ $30.00
રંગ
+ $30.00
$295.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed