મેમો પેડ - ઉપનગરીય સ્ટુડિયો

SKU: SBN-MP-CCA-BG
Suburban Memo Pad - Sable Hotel Supply

મેમો પેડ - ઉપનગરીય સ્ટુડિયો

SKU: SBN-MP-CCA-BG

  • 4.25" x 5.5"
  • પેડ દીઠ 8 શીટ્સ
  • ચિપબોર્ડ બેકર
  • 20# સફેદ કાગળનો સ્ટોક
  • 1 બાજુ પર સંપૂર્ણ રંગીન પ્રિન્ટીંગ
  • 1000/કેસ

Frequently Asked Questions


$89.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed