સુપરસ્ક્રેપ રબર સાદડી - આરામ

SKU: COMCOS-LMLLCSSL-2.5x3-BL
SuperScrape Rubber Mat - Comfort Suites - Sable Hotel Supply

સુપરસ્ક્રેપ રબર સાદડી - આરામ

SKU: COMCOS-LMLLCSSL-2.5x3-BL
 • સ્ક્રેપિંગ અને ટ્રેક્શન માટે ગોળાકાર રબર ક્લીટ્સ
 • યુવી, રાસાયણિક અને તેલ પ્રતિરોધક. સ્થિર વિખેરી નાખે છે
 • સાફ કરવા માટે સરળ! ખાલી નળી બંધ કરો અથવા સ્વીપ કરો
 • બ્રાંડના ધોરણો મુજબ માત્ર ખાલી ઉપલબ્ધ છે

  Frequently Asked Questions


  કદ
  + $40.00
  + $130.00
  + $110.00
  + $140.00
  રંગ
  $85.00
  Regular price
  /
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Recently viewed