કામ પર પાછા ફરતા પહેલા હાથ ધોવા - સહી કરો

SKU: GEN-SABGEN6117-NWH
Wash Hands Before Returning to Work - Sign - Sable Hotel Supply

કામ પર પાછા ફરતા પહેલા હાથ ધોવા - સહી કરો

SKU: GEN-SABGEN6117-NWH
  • 11.875" પહોળું x 7.875" ઉચ્ચ સ્ટાયરીન ચિહ્ન
  • સંપૂર્ણ રંગીન ડિજિટલ પ્રિન્ટીંગ
  • માઉન્ટ કરવા માટે ડબલ-બાજુવાળા ટેપનો સમાવેશ થાય છે
  • 4/pk.

Frequently Asked Questions


$35.00
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed