ખિસ્સા સાથે પૂર્ણ-લંબાઈનો એપ્રોન - ચઢવું

SKU: ASC-SMA500-BLK-OSFA
Apron - Ascend - Sable Hotel Supply
Apron - Ascend - Sable Hotel Supply

ખિસ્સા સાથે પૂર્ણ-લંબાઈનો એપ્રોન - ચઢવું

SKU: ASC-SMA500-BLK-OSFA
  • ટેફલોન ફિનિશ સ્ટેન પ્રોટેક્શન સાથે ટકાઉ 100% કોટન ટ્વીલ
  • બે મોટા પેચ પોકેટ, પેન પોકેટ
  • 1"- પહોળી ગરદન અને કમર બાંધો, એડજસ્ટેબલ નેક સ્ટ્રેપ
  • સંપૂર્ણ કવરેજ એપ્રોન, 22" W x 30" L
  • એપ્રોન માન્ય ગેસ્ટ સર્વિસીસ શર્ટ ઉપર પહેરવામાં આવે છે

Apparel Size Guide

Frequently Asked Questions


શીર્ષક
Size
$14.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed