ખિસ્સા સાથે પૂર્ણ-લંબાઈનો એપ્રોન - ક્લેરિયન

SKU: CLA-SMA500-NA-OSFA
ખિસ્સા સાથે પૂર્ણ-લંબાઈનો એપ્રોન - ક્લેરિયન

ખિસ્સા સાથે પૂર્ણ-લંબાઈનો એપ્રોન - ક્લેરિયન

SKU: CLA-SMA500-NA-OSFA
  • 7-ઔંસ, 100% કોટન ટ્વીલ સ્ટેન-રિલીઝ પ્રોટેક્શન સાથે
  • બે કમર-લેવલ પેચ પોકેટ, પેન પોકેટ
  • 1"- પહોળી ગરદન અને કમર બાંધો, એડજસ્ટેબલ નેક સ્ટ્રેપ
  • પૂર્ણ-લંબાઈનું રક્ષણ -- 22" પહોળું x 30" લાંબુ
  • મધ્યમ લંબાઈ એપ્રોન

Apparel Size Guide

Frequently Asked Questions


રંગ
કદ
$14.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed