ખિસ્સા સાથે ફુલ-લેન્થ એપ્રોન - ઇકોનો લોજ

SKU: ECO-SMA500-RED-OSFA
Full-Length Apron with Pockets - Econo Lodge - Sable Hotel Supply
Full-Length Apron with Pockets - Econo Lodge - Sable Hotel Supply
Full-Length Apron with Pockets - Econo Lodge - Sable Hotel Supply
Full-Length Apron with Pockets - Econo Lodge - Sable Hotel Supply
Full-Length Apron with Pockets - Econo Lodge - Sable Hotel Supply

ખિસ્સા સાથે ફુલ-લેન્થ એપ્રોન - ઇકોનો લોજ

SKU: ECO-SMA500-RED-OSFA
  • 7-ઔંસ, 100% કોટન ટ્વીલ સ્ટેન-રિલીઝ પ્રોટેક્શન સાથે
  • બે કમર-લેવલ પેચ પોકેટ, પેન પોકેટ
  • 1-ઇંચ પહોળી ગરદન અને કમર બાંધો, એડજસ્ટેબલ નેક સ્ટ્રેપ
  • માપ 22"wx 30"

Apparel Size Guide

Frequently Asked Questions


શીર્ષક
Size
$14.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed