ખિસ્સા સાથે પૂર્ણ-લંબાઈ એપ્રોન - સામાન્ય

SKU: GEN-SMA500-NA-OSFA
ખિસ્સા સાથે પૂર્ણ-લંબાઈ એપ્રોન - સામાન્ય
ખિસ્સા સાથે પૂર્ણ-લંબાઈ એપ્રોન - સામાન્ય

ખિસ્સા સાથે પૂર્ણ-લંબાઈ એપ્રોન - સામાન્ય

SKU: GEN-SMA500-NA-OSFA
આ એપ્રોન તમને સંપૂર્ણ લંબાઈનું રક્ષણ આપે છે.
  • 7-ઔંસ, 100% કોટન ટ્વીલ સ્ટેન-રિલીઝ પ્રોટેક્શન સાથે
  • બે કમર-લેવલ પેચ પોકેટ, પેન પોકેટ
  • 1-ઇંચ પહોળી ગરદન અને કમર બાંધો, એડજસ્ટેબલ નેક સ્ટ્રેપ
  • માપો 22"wx 30"l

Apparel Size Guide

Frequently Asked Questions


રંગ
કદ
$14.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed