મધ્યમ-લંબાઈનો બ્રેકફાસ્ટ એપ્રોન - ઉપનગરીય સ્ટુડિયો

SKU: SBN-SMA510-ORA
મધ્યમ-લંબાઈનો બ્રેકફાસ્ટ એપ્રોન - ઉપનગરીય સ્ટુડિયો
મધ્યમ-લંબાઈનો બ્રેકફાસ્ટ એપ્રોન - ઉપનગરીય સ્ટુડિયો

મધ્યમ-લંબાઈનો બ્રેકફાસ્ટ એપ્રોન - ઉપનગરીય સ્ટુડિયો

SKU: SBN-SMA510-ORA
  • સ્ટેન-રિલીઝ પ્રોટેક્શન સાથે ટકાઉ 100% કોટન ટ્વીલ

  • 3 પાઉચ પોકેટ, પેન પોકેટ

  • એડજસ્ટેબલ ગરદન પટ્ટા, કમર સંબંધો

  • 22” પહોળો x 24” લાંબો

Apparel Size Guide

Frequently Asked Questions


શીર્ષક
$14.95
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed