મેન્સ ઇઝી-કેર પ્લેઇડ પોપ્લીન

SKU: SLP-SMS639-CHARCOAL-SM
મેન્સ ઇઝી-કેર પ્લેઇડ પોપ્લીન

મેન્સ ઇઝી-કેર પ્લેઇડ પોપ્લીન

SKU: SLP-SMS639-CHARCOAL-SM
  • સરળ-સંભાળ, સળ-પ્રતિરોધક 55/45 કપાસ/પોલી
  • બટન-ડાઉન કોલર, બોક્સ બેક પ્લેટ, ચેસ્ટ પોકેટ
  • ડાબી છાતી પર લીફ લોગો
  • ગૃહ વિભાગના તમામ આગળના કાર્યો માટે મંજૂર: ફ્રન્ટ ડેસ્ક; નાસ્તો; ઇજનેર; શટલ ડ્રાઈવર/વેલેટ; ગૃહસ્થ
  • મહિલા સાથી શૈલી

Apparel Size Guide

Frequently Asked Questions


શીર્ષક
Size
+ $3.00
+ $6.00
+ $9.00
$29.50
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed