પુરુષોની લાંબી સ્લીવ વર્ક શર્ટ - સ્લીપ ઇન

SKU: SLP-SMSP14
Work Shirt- Long Sleeves - Sleep Inn - Sable Hotel Supply
Work Shirt- Long Sleeves - Sleep Inn - Sable Hotel Supply
Work Shirt- Long Sleeves - Sleep Inn - Sable Hotel Supply
Work Shirt- Long Sleeves - Sleep Inn - Sable Hotel Supply
Work Shirt- Long Sleeves - Sleep Inn - Sable Hotel Supply
Work Shirt- Long Sleeves - Sleep Inn - Sable Hotel Supply

પુરુષોની લાંબી સ્લીવ વર્ક શર્ટ - સ્લીપ ઇન

SKU: SLP-SMSP14
  • ભેજ વિકિંગ સાથે સરળ સંભાળ 65/35 પોલી/કોટન
  • ટચટેક્સ® સ્ટેન રીલીઝ સાથે સ્ટે-ક્લીન ટેકનોલોજી
  • IL-50 લોન્ડ્રી રેટિંગ સાથે ટકાઉ Red Kap® બ્રાન્ડેડ શર્ટ
  • પેન્સિલ સ્ટોલ સાથે બે બટન-થ્રુ પોકેટ
  • ગરદન પર મેટલ કોલર ગ્રિપર બંધ
  • જાળવણી સ્ટાફ માટે મંજૂર

શોર્ટ સ્લીવ શર્ટ વિકલ્પ

Apparel Size Guide

Frequently Asked Questions


શીર્ષક
$24.50
Regular price
/
  • Free shipping on orders $300 or more
  • Secure payments, most major credit cards

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Recently viewed